დაკარგული პიროვნების ძიება

დაკარგული პიროვნების მოსაძებნად, გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ ველებში შეიყვანოთ პიროვნების საძიებო მონაცემები (შესაძლებელია რამოდენიმე ველის შეუვსებლად დატოვებაც). და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს “პიროვნების ძიება”.
მოცემული პარამეტრებით ნაპოვნია121 შედეგი:
ზურაბ ზალდასტანიშვილი

დაიბადა 22.10.1969

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
გიორგი ქათამაძე

დაიბადა 27.10.1969

დაიკარგა 27.09.1993

ბაკურ ბექაური

დაიბადა 19.02.1970

დაიკარგა 02.10.1992

იოსებ თანიაშვილი

დაიბადა 27.05.1970

დაიკარგა 04.10.1992

რომან მუხინი

დაიბადა 16.10.1970

დაიკარგა 20.09.1992

გიორგი გაბროშვილი

დაიბადა 07.11.1970

დაიკარგა 24.09.1993

ზურაბ ჩხეტიანი

დაიბადა 21.02.1971

დაიკარგა 22.09.1993

ბესარიონ აბულაძე

დაიბადა 25.04.1971

დაიკარგა

ბესიკ ობოლაძე

დაიბადა 28.04.1971

დაიკარგა 02.07.1993

ბესიკ ექიზაშვილი

დაიბადა 19.06.1971

დაიკარგა 16.07.1993

ზურაბ კარანაძე

დაიბადა 30.06.1971

დაიკარგა 22.09.1993

გიორგი ჩარგეიშვილი

დაიბადა 03.11.1971

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
იოსებ გოგრიჭიანი

დაიბადა 21.11.1971

დაიკარგა 20.09.1993

კობა სხირტლაძე

დაიბადა 21.12.1971

დაიკარგა 02.10.1992

ბესიკ ნიკოლიშვილი

დაიბადა 21.01.1972

დაიკარგა 07.02.1993

არსენა (ალიკა) კოჭლამაზაშვილი

დაიბადა 22.01.1972

დაიკარგა 02.07.1993

მამუკა სულაბერიძე

დაიბადა 08.02.1972

დაიკარგა 27.11.1992

გელა თიგიშვილი

დაიბადა 25.05.1972

დაიკარგა 08.08.2008

ნაპოვნია!
მალხაზ გრიგალაშვილი

დაიბადა 15.06.1972

დაიკარგა 27.11.1992

შმაგი ბერიკაშვილი

დაიბადა 03.07.1972

დაიკარგა 28.11.1992

მალხაზ ლაცაბიძე

დაიბადა 14.07.1972

დაიკარგა 28.11.1992

მალხაზ ხარაზიშვილი

დაიბადა 25.09.1972

დაიკარგა 28.11.1992

ზაზა სირბილაძე

დაიბადა 29.09.1972

დაიკარგა 02.10.1992

ნოდარ ჩიხრაძე

დაიბადა 29.12.1972

დაიკარგა 02.10.1992

კონსტანტინე ლაფერაშვილი

დაიბადა 08.01.1973

დაიკარგა 02.10.1992

მიხეილ არევაძე

დაიბადა 24.02.1973

დაიკარგა 28.11.1992

კახა აბულიძე

დაიბადა 11.03.1973

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
დავით სხირტლაძე

დაიბადა 05.07.1973

დაიკარგა 02.10.1992

ავთანდილი დაჩიბერიძე

დაიბადა 14.08.1973

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ერმილე მაჭარაშვილი

დაიბადა 06.09.1973

დაიკარგა 26.09.1993

კახა გიქორაშვილი

დაიბადა 02.10.1973

დაიკარგა 02.07.1993

მამუკა შავკანი

დაიბადა 17.10.1973

დაიკარგა 21.09.1993

ალექსი ქორთიაშვილი

დაიბადა 21.10.1973

დაიკარგა 02.07.1993

ზურაბი ბერიძე

დაიბადა 02.12.1973

დაიკარგა 02.07.1993

ანდრეი სამთელაძე

დაიბადა 03.04.1976

დაიკარგა 27.09.1993

კობა აბულაძე

დაიბადა 24.06.1976

დაიკარგა 29.09.1993

ბესარიონ მალაქშანიძე

დაიბადა 27.09.1976

დაიკარგა 28.09.1993

პაატა ჯანელიძე

დაიბადა 25.10.1976

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
რუსლან გვასალია

დაიბადა 08.11.1976

დაიკარგა 25.09.1993

ზურაბ მელიშიანი

დაიბადა 12.02.1977

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!

პარტნიორი ორგანიზაციები