დაკარგული პიროვნებები

დაბადებული

მოლოდინი

www. Molodini.org. წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა შესახებ ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელებისათვის, მისი ცნობადობისა და ხელმისაწვდომობის ამაღლებისათვის. ამავე დროს წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას სხვადასხვა ორგანიზაციებთან კოტაქტის დასამყარებლად.

დაკარგული პიროვნების ძიება

დაკარგული პიროვნების მოსაძებნად, გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ ველებში შეიყვანოთ პიროვნების საძიებო მონაცემები (შესაძლებელია რამოდენიმე ველის შეუვსებლად დატოვებაც). და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს “პიროვნების ძიება”.

პარტნიორი ორგანიზაციები