ჩვენს შესახებ

ფონდი,,მოლოდინი“ შეიქმნა საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების დროს უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა მოძიებისა და მათი ოჯახების წევრთა უფლებების დაცვისა და ასევე, მათი სახელების ხსოვნისა და უკვდავყოფის მიზნით.

 

ფონდი ,,მოლიდინი“ აქტიურად  თანამშრომლბს სხვასახვსა სამთავრობო, არასამთავრობო და საერთასორისო ორგანიზაციებთან.

პარტნიორი ორგანიზაციები