დაკარგული პიროვნების ძიება

დაკარგული პიროვნების მოსაძებნად, გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ ველებში შეიყვანოთ პიროვნების საძიებო მონაცემები (შესაძლებელია რამოდენიმე ველის შეუვსებლად დატოვებაც). და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს “პიროვნების ძიება”.
მოცემული პარამეტრებით ნაპოვნია121 შედეგი:
მიხეილ არევაძე

დაიბადა 24.02.1973

დაიკარგა 28.11.1992

შმაგი ბერიკაშვილი

დაიბადა 03.07.1972

დაიკარგა 28.11.1992

მალხაზ ლაცაბიძე

დაიბადა 14.07.1972

დაიკარგა 28.11.1992

მალხაზ ხარაზიშვილი

დაიბადა 25.09.1972

დაიკარგა 28.11.1992

ჭიჭიკო დადვანი

დაიბადა 15.05.1939

დაიკარგა 29.11.1992

ნაპოვნია!
ნუგზარ სილაგაძე

დაიბადა 24.04.1963

დაიკარგა 22.12.1992

ბესიკ ნიკოლიშვილი

დაიბადა 21.01.1972

დაიკარგა 07.02.1993

გოჩა ცქიტიშვილი

დაიბადა 08.04.1965

დაიკარგა 01.03.1993

ვლადიმერ კერდიკოვი

დაიბადა 03.09.1958

დაიკარგა 07.06.1993

პაატა გივიაშვილი

დაიბადა 24.07.1962

დაიკარგა 02.07.1993

ბადრი შალიკაშვილი

დაიბადა 03.04.1961

დაიკარგა 02.07.1993

ზურაბი ბერიძე

დაიბადა 02.12.1973

დაიკარგა 02.07.1993

კახა გიქორაშვილი

დაიბადა 02.10.1973

დაიკარგა 02.07.1993

არსენა (ალიკა) კოჭლამაზაშვილი

დაიბადა 22.01.1972

დაიკარგა 02.07.1993

ალექსი ქორთიაშვილი

დაიბადა 21.10.1973

დაიკარგა 02.07.1993

ბესიკ ობოლაძე

დაიბადა 28.04.1971

დაიკარგა 02.07.1993

ბესიკ ექიზაშვილი

დაიბადა 19.06.1971

დაიკარგა 16.07.1993

ბეჟან ფარულუა

დაიბადა 28.08.1961

დაიკარგა 10.08.1993

ოთარ გოგოხია

დაიბადა 23.04.1957

დაიკარგა 13.09.1993

ნაპოვნია!
კობა გოგრიჭიანი

დაიბადა 02.12.1965

დაიკარგა 17.09.1993

მალხაზ მინდიკაური

დაიბადა 08.04.1968

დაიკარგა 18.09.1993

იოსებ გოგრიჭიანი

დაიბადა 21.11.1971

დაიკარგა 20.09.1993

მამუკა შავკანი

დაიბადა 17.10.1973

დაიკარგა 21.09.1993

თამარ გუჯეჯიანი

დაიბადა 22.12.1948

დაიკარგა 22.09.1993

ავთანდილი დაჩიბერიძე

დაიბადა 14.08.1973

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ალექსანდრე ზაალიშვილი

დაიბადა 19.01.1959

დაიკარგა 22.09.1993

გიორგი ჩარგეიშვილი

დაიბადა 03.11.1971

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ვასილ წიკლაური

დაიბადა 04.04.1962

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ზურაბ ზალდასტანიშვილი

დაიბადა 22.10.1969

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ზურაბ კარანაძე

დაიბადა 30.06.1971

დაიკარგა 22.09.1993

თეიმურაზ ზალდასტანიშვილი

დაიბადა 02.03.1968

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
კახა აბულიძე

დაიბადა 11.03.1973

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ნიკოლოზ წიკლაური

დაიბადა 04.04.1962

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ზურაბ მელიშიანი

დაიბადა 12.02.1977

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
პაატა ჯანელიძე

დაიბადა 25.10.1976

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ზურაბ ჩხეტიანი

დაიბადა 21.02.1971

დაიკარგა 22.09.1993

რუსუდან ჩხეტიანი

დაიბადა 05.07.1969

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ვლადიმერ მურადოვი

დაიბადა 29.04.1959

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
მარინა ტაბატაძე

დაიბადა 24.02.1961

დაიკარგა 22.09.1993

ნაპოვნია!
ბესარიონ კივილაძე

დაიბადა 26.12.1961

დაიკარგა 22.09.1993

პარტნიორი ორგანიზაციები