მოძიების მექანიზმები

  1. ინფორმაციის მოპოვება დაკარგულ პირებზე და მათი საფლავების სქემის დადგენა, ,Antem-mortem,“ ანკეტების დამუშავება.
     
  2. ეგსჰუმაცია, რეპატრიაცია, ექსპერტიზა, იდენტიფიკაცია, დაკრძალვა (შესაბამისი რიტუალების გათვალისწინებით).

პარტნიორი ორგანიზაციები