კონტფლიქტები

სსრ კავშირის დაშლამ და ცენტრსა და რეგიონებს შორის ტერიტორიული

საკითხების მოუგვარებლობამ გამოიწვია კოფლიქტები საქართველოში (აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში).

დღეისათვის საქართველოს კონფლიქტურ რეგიონებში დაკარგულია 2000–მდე პირი. მათ შორისაა 870 მებრძოლი, 1030 – მდე სამოქალაქო პირი.

აფხაზურ მხარეს დაკარგული ჰყავს 130 პირი, ხოლო ოსურ მხარეს –128 პირი.

პარტნიორი ორგანიზაციები